Εμφανίσεις - Επιτυχίες μαθητών του Ομίλου Μαθηματικών

Τετάρτη 24 Απριλίου 2019

Ανισότητα υπό συνθήκη

https://mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=27&t=64335 Έστω $\displaystyle x,y$ δύο θετικοί αριθμοί τέτοιοι ώστε να ισχύει $\displaystyle {x^2} + {y^2} + x \ge {x^4} + {y^4} + {x^3}$.
Να αποδείξετε ότι:
$\displaystyle \frac{{1 - {x^4}}}{{{x^2}}} \ge \frac{{{y^2} - 1}}{y}$

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου