Εμφανίσεις - Επιτυχίες μαθητών του Ομίλου Μαθηματικών

Κυριακή 14 Μαΐου 2017

Βέλτιστη γωνία παρατήρησης εικόνας

(117) Βέλτιστη γωνία παρατήρησης εικόνας - mathematica.grΒέλτιστη γωνία παρατήρησης εικόνας

Τις ημέρες αυτές πλήθος κόσμου επισκέπτεται την εκκλησία, προσκυνά και κάποιοι παρατηρούν τις εικόνες ή τις τοιχογραφίες.
Ας υποθέσουμε ότι μία εικόνα, μήκους 1 μέτρου, βρίσκεται (το κάτω μέρος της) σε ύψος 2 μέτρα από το έδαφος και ένας προσκυνητής, του οποίου τα μάτια βρίσκονται σε ύψος 1,8 μέτρα από το έδαφος παρατηρεί την εικόνα.
Να βρεθεί η θέση του παρατηρητή, ώστε η γωνία παρατήρησης της εικόνας ACB (γωνία άνω μέρους, οφθαλμών, κάτω μέρους) να γίνει μέγιστη.