Εμφανίσεις - Επιτυχίες μαθητών του Ομίλου Μαθηματικών

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

Τα μαθηματικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2


[15/7/2020] Σεμινάριο – Colloquium Τμήματος – Βάνα Σύψα, Τα μαθηματικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Η Βάνα Σύψα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Είναι απόφοιτος τους Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Βιομετρία (MSc in Biometry) από το Πανεπιστήμιο του Reading στη Μ. Βρετανία, διδακτορικό δίπλωμα από την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ και μετεκπαίδευση στην Επιδημιολογία Λοιμωδών Νοσημάτων στο Imperial College της Μ. Βρετανίας. Είναι Πρόεδρος της International Society for Clinical Biostatistics (ISCB) για τα έτη 2019-2020.  Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων (ιογενείς ηπατίτιδες, HIV λοίμωξη, νοσοκομειακές λοιμώξεις, γρίπη κ.α.), στη χρήση μαθηματικών μοντέλων για τη μελέτη τους και στην υλοποίηση παρεμβάσεων για τον περιορισμό των συνεπειών τους. Έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής ή συν-ερευνητής σε προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς φορείς και από το National Institutes of Health των ΗΠΑ. Είναι μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων και λοιμωξιολόγων για τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2.