Εμφανίσεις - Επιτυχίες μαθητών του Ομίλου Μαθηματικών

Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016

Όμιλος 03-11-2016

Υπενθυμίζω οι «πίνακες» ότι δεν αποτελούν πλήρεις σημειώσεις, αλλά όπως ξέρετε γίνεται συζήτηση σε αυτούς, ενώ γράφονται και όλες οι
ιδέες ανεξαρτήτως αν είναι πλήρεις, σωστές ή όχι!
Οπότε συμπληρώστε και με σημειώσεις από κάποιο συμμαθητή σας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου