Εμφανίσεις - Επιτυχίες μαθητών του Ομίλου Μαθηματικών

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020

Λύσεις θεμάτων γεωμετρίας ΘΑΛΗΣ 2020 από τους μαθητές του Ομίλου Μαθηματικών του ΠΛΕΣΣ.

 

 

Οπότε: