Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

The Illumination Problem - Numberphile - YouTube

The Illumination Problem - Numberphile - YouTubeή αλλιώς συνεχόμενες ανακλάσεις με πολλές εφαρμογές!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου