Παρασκευή, 14 Απριλίου 2017

Παράγοντες με σταθερό άθροισμα

Αν σε ένα γινόμενο, οι παράγοντές του έχουν σταθερό άθροισμα, τότε το γινόμενο γίνεται μέγιστο, όταν οι παράγοντές του είναι ίσοι μεταξύ τους.

Μπορείτε να το αποδείξετε;

Δοκιμάστε πρώτα με γινόμενο δύο παραγόντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου