Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

Διοφαντική Εξίσωση - Για να μην ξεχνιόμαστε !!!

Να βρείτε τις τριάδες (x,y,p) όπου x,y θετικοί ακέραιοι και p πρώτος, για τις οποίες ισχύει:
x^{4}+4y^{4}=p

(10) Διοφαντική Εξίσωση - mathematica.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου