Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018

Με πόσους και ποιους τρόπους μπορούμε να διατάξουμε 4 αριθμούς;

Graphic: a permutohedronMathematician Federico Ardila Dances to the Joys and Sorrows of Discovery | Quanta Magazine: Federico Ardila opens up about his journey as a mathematician, teacher, Colombian transplant, DJ and creator of mathematical spaces.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου