Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

How to celebrate E Day, Feb. 7, 2018, with the mathematical constant.

How to celebrate E Day, Feb. 7, 2018, with the mathematical constant.: The food options aren’t as good as Pi Day, but the emotional options are grand.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου